برنامه ترمها

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

کلاسها مطابق با جدول زیر برگزارخواهد شد :

 نام مقطع

 نام ترم

 نام ربات

 تعدادجلسات*

توانمندی دانش آموزان در پایان ترم

 

 ابتدایی

  1

 ربووار

 10

آشنایی بامقدمات الکترونیک ومکانیک،آشنایی باساخت ربات جنگجو 

 2

 کیتاروبو

 10

آشنایی باطراحی مدارات،ساخت 4ربات نوریاب،حل ماز،تشخیص مانع ومسیریاب

 3

سنسوروبو

  14

 آشنایی بابرنامه نویسی مقدماتی وطراحی حداقل25ربات هوشمندمتفاوت

 

 

  راهنمایی

 1

ربووار

  10

 آشنایی بامقدمات الکترونیک ومکانیک،آشنایی باساخت ربات جنگجو

 2

 کیتاروبو

   10

 آشنایی باطراحی مدارات،ساخت 4ربات نوریاب،حل ماز،تشخیص مانع ومسیریاب

  3

 سنسوروبو

14

 آشنایی بابرنامه نویسی مقدماتی وپیشرفته طراحی حداقل50ربات هوشمندمتفاوت

 4

  -

 20

 آشنایی بااصول ثبت اختراع،ساخت ربات هوشمندبدون کمک ازربات آموزشی،شرکت درجشنواره خوارزمی 

 

 

دبیرستان و

   دانشگاه

 

 1

 ربووار

 10

آشنایی بامقدمات الکترونیک ومکانیک،آشنایی باساخت ربات جنگجو

 2

 کیتاروبو

 10

آشنایی باطراحی مدارات،ساخت 4ربات نوریاب،حل ماز،تشخیص مانع ومسیریاب

 3

سنسوروبو

14

آشنایی بابرنامه نویسی مقدماتی وپیشرفته طراحی حداقل50ربات هوشمندمتفاوت

 4

-

20

آشنایی با اصول ثبت اختراع ، ساخت ربات هوشمند بدون کمک از ربات آموزشی ، شرکت در جشنواره خوارزمی

* یک جلسه به یک کلاس 90 دقیقه ای اطلاق می گردد .

روبات,رباتیک,ربات,رباتیک آراد,ربات کوچولوی من,صنایع رباتیک آراد,روبوت,روباتیک,آراد,شرکت آراد,روباتیک آراد,صنایع روباتیک آراد,شرکت صنایع روباتیک آراد,آراد تهران,آموزش روباتیک,کیتاروبو,سنسوروبو,روبووار,کلاسهای آموزشی رباتیک,کلاسهای آموزشی رباتیک در تهران,دبستان,راهنمایی,دبیرستان,مسابقات رباتیک دانش آموزی,مسابقات رباتیک,رباتیک آراد در تهران,خرید پکیجهای رباتیک,خرید ربات کوچولوی من,آموزش روبووار,آموزش کیتاروبو,آموزش سنسوروبو,آموزش برنامه نویسی,آموزش الکترونیک,آموزش مکانیک,آموزش مکانیک ربات,ربات جنگجو,ربات نوریاب,ربات مسیریاب,ربات فوتبالیست,ربات حل ماز,ساخت ربات,آموزش ساخت ربات در تهران,ثبت اختراع,جشنواره خوارزمی,شرکت در جشنواره خوارزمی,...
نویسنده : مهندس حسینی بازدید : 1174 تاريخ : جمعه 19 مهر 1392 ساعت: 17:48